محیط زیست

غارت جنگل‌های جلگه‌ای شمال کشور به بهانه زراعت چوب

اسکان نيوز– الهه موسوی: حدود 15 هزار هکتار از جنگل های جلگه ای استان گیلان که در آن، جنگل‌کاری سنواتی با گونه های “صنوبر” و “تدا” اجرا شده  و نیمی از آن نیز دارای زادآوری طبیعی بوده و گونه های…