سد «لتیان»؛ خالی تر از همیشه

0
243



سد لتیان یکی از پنج سد استان تهران است که روی رودخانه جاجرود و در جنوب شهرلواسان قرارگرفته است. این سد بتنی است و به همراه سد ماملو و لار وظیفه تامین آب حوزه شرق تهران را برعهده دارد. در حال حاضر به دلیل خشکسالی و کاهش ریزش‌های جوی دو رودخانه جاجرود و لواسان بزرگ که از منابع تامین آب این سد به شمار می‌روند، ورودی به این سد ندارند و آب لتیان به کمک سدهای دیگر تامین می‌شود.
فروردین امسال کم‌بارش‌ترین ماه در طول ۵۳ سال اخیر بوده است و وضعیت بارش‌های سال آبی پیش رو نیز مطلوب گزارش نمی‌شود. در سد لتیان کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت مخزن، آب وجود دارد؛ در حالی که سال گذشته در روز مشابه، میزان ذخایر آبی سد لتیان ۶۸ میلیون مترمکعب بود، امسال این رقم ۳۸ میلیون مترمکعب است و ذخیر آبی این سد ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است. بخشی از آبی که از سد لار می‌آید، پشت سد لتیان ذخیره می‌شود و بخش دیگری به تصفیه‌خانه شماره ۵ تهران که در منطقه سوهانک هست، منتقل می‌شود؛ آب از سد لتیان به تصفیه‌خانه شماره ۳ و ۴  از طریق یک تونل ۹.۵ کیلومتری منتقل می‌شود و آبی که پشت سد ماملو جمع می‌شود به تصفیه‌خانه شماره ۷ تهران در جنوب شرق تهران ارسال می‌شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPTCHA